Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

SEYAD Dergisinde Maliye, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri gibi sosyal bilimler bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

SEYAD Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

SEYAD Dergisi internet üzerinden yayınlanmakla birlikte sınırlı sayıda basılı olarak da yayınlanmaktadır.

SEYAD EBSCO, Index Copernicus, DRJI, Research Bible, JournalTOEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIFASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc tarafından taranmaktadır.


Duyurular

 

Makale Yazım Kuralları

 
Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.  
Yayın Tarihi: 2012-12-30
 

Makale Gönderimi için Yapılması Gerekenler

 

Site üzerinden makale gönderimi yapmak için izlenmesi gereken adımları gösteren TANITIM VİDEO'su eklenmiştir. TANITIM VİDEO'sunu indirmek için buraya tıklayınız.

 
Yayın Tarihi: 2012-12-29
 
Daha Fazla Duyuru...

Cilt 7, Sayı 4 (2019)

Türkiye’de Yerel Harcamaların ve Yerel Vergi Gelirlerinin İller Düzeyinde Analizi (Provincial Analysis of Local Expenditures and Local Tax Revenues in Turkey)                  

Cihan YÜKSEL

İnsani Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Relationship Between Human Development and Economic Growth: An Empirical Study on Turkey)

Mehmet AYDIN

Denizyolu Düzenli Hat Taşımacılığında Hız Düşürme Pratiği İncelemesi (Analyzing Of Slow-Steaming Practice In Liner Transportation)

Bünyamin KAMAL

Dijital Ekonominin Getirdiği Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi: Kurumlar Vergisi (Assessment of The Taxation Problems of The Digital Economy: Corporate Tax)

Onur EROĞLU, Hüseyin AKSU

19. YY.’dan Günümüze Almanya’da Belediye Maliyesinin Gelişimi (Development of Municipal Finance in Germany since 19th Century)

Harun KILIÇASLAN

Yetenek Yönetimi ve Kamu Sektöründe Bir İnceleme (Talent Management and a Review in the Public Servis)

Aslınur YAVUZ, Muammer MESCİ

  

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir KAPAK Yüksel Aydın Kamal Eroğlu-Aksu Kılıçaslan Yavuz-Mesci

İçindekiler