Fırıncı Esnafının Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Sakarya İli Örneği

Kadriye ŞAHPAz, Ömer AKGÜL, Fatih YARDIMCIOĞLU

Özet


Vergi sisteminin gönüllü beyan esasına dayandığı günümüzde mükelleflerin vergiye ilişkin sorumluluklarını isteyerek ve kendiliğinden yerine getirmeleri önemlidir. Bu nedenle vergiden beklenen başarının sağlanabilmesi için mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu üzerinde etkili olan kavramların incelenmesi gerekmektedir. Bu kavramların başında vergi bilinci ve vergi algısı gelmektedir. Bu bağlamda, Sakarya’da gelir vergisi ticari kazanç unsuru üzerinden vergi veren 240 fırıncı ve çalışanına anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların Türk vergi sistemini karmaşık, vergi yükünü ve oranlarını da yüksek olarak algıladıkları görülmüştür. Katılımcıların %46,7’si ödediği vergiler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtmekle birlikte, %78,7’si vergi verdiği için devletten hesap sorma hakkına sahip olacağını ifade etmektedir. Ayrıca ödenen vergilerin hizmet olarak geri döndüğünü düşünen büyük bir çoğunluğun (%80,5) vergi kaçırmaya olumlu bakmadıkları görülmüştür.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr