Borçlanma Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi

Seçkin Gönen, Neslihan AKÇA

Özet


Gelir tablosu dipnot 3’e göre, dönemin tüm finansman giderleri, üretim maliyetine verilenler, duran varlığın maliyetine verilenler ve doğrudan gider yazılanlar şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı ise, işletmeler tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan finansman giderlerini kapsamakta ve bu giderlerin ne şekilde muhasebeleştirileceği hakkında bilgi vermektedir. Çalışmamızda TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı incelenmiş olup, borçlanma maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi mevzuatı açısından muhasebeleştirilmesindeki, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr