Finansal Krizler ve Anlamlandırma Teorisi: 2008 Krizine Retrospektif Bir Yaklaşım

Türker TUĞSAL

Özet


Makalenin amacı Karl Weick’in anlamlandırma teorisini iktisadî açıdan değerlendirmek; finansal krizlerin önlenmesinde ya da tedbir alınmasında kullanılabilirliğini araştırmaktır. Çalışmada Kaminsky, Lizondo ve Reinhart, Burkart ve Coudert, Edwards kriz göstergeleri dikkate alınarak araştırmanın kriz göstergeleri belirlenmiştir. 2001 finansal krizinde etkili olan finansal göstergeler belirlenerek, retrospektif olarak 2008 küresel krizindeki değerlerle karşılaştırılmıştır. 2001 finansal krizinin anlamlandırılması sonucu 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin azaldığı sonucu ortaya konmuştur. Çalışmada retrospektif anlamlandırma yapılmış olmakla birlikte; prospektif anlamlandırma örgütsel davranış ve örgüt iktisadı açısından süreç iyileştirmeyi, örgütsel öğrenmeyi ve performans değerlemeyi sağlayacaktır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr