II. Meşrutiyet’in ilanından 1918’e Yönetim ve Yargı Kurumlarının İşçi Örgütlenmelerine Bakışı

Adnan MAHİROĞULLARI

Özet


II. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında oluşan göreli özgürlük ortamı içinde özellikle İstanbul, Selanik, İzmir gibi sanayi kentlerindeki işçi kesimi örgütlenme hakkını kullanarak önemli sayıda "cemiyet" adıyla örgüt kurmuştur. Ne var ki, siyasi rejimin özgürlükçü boyutu uzun sürmemiş; İttihat Terakki Fırkası'nın 1913'te Bab-ı Ali baskını sonrasında iktidarı tam olarak ele geçirmesiyle işçi örgütlenmelerindeki olumlu gelişmeler duraklama dönemine girmiştir. Bu nedenle, yönetim ve yargı kurumlarının işçi örgütlenmelerine bakışını 1908-1913 ve 1913-1918 arası iki döneme ayırarak inceledik.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr