Batıda“İşyeri Maneviyatı” Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri

Ali SEYYAR, Cemile EVKAYA

Özet


“İşyeri maneviyatı” kavramına artan ilgi, çalışma hayatına yönelik sosyal bilimlerde yeni bir paradigmanın gelişmesine yol açmıştır. İşyerinde maneviyat uygulamaları ile ilgili pozitif etki yaratacak teorik yaklaşımlar ve ampirik yaklaşımlar, Batı dünyasında boldur. Dünyada yaşanan değişimlerle birlikte işyerinde maneviyat konusu akademik ilgiyi üzerine çekmiştir. Konu ile ilgili araştırmalar devam ettikçe, kavramın örgütlere, çalışanlara ve işverenlere yararları tespit edilmiş ve iş dünyası da “işyeri maneviyatı” konusuna önem vermeye başlamıştır. İşyeri maneviyatı üzerinde tartışmaların ve araştırmaların devam ettiği bir konu olarak halen gündemdedir. ILO’nun kabul ettiği “decent work” kavramı kapsamında konunun çalışma hayatının yaşam kalitesi ve ahlakîliği noktasında ele alınması gerekmektedir. İnsan onuruna yaraşır iş çerçevesinde işgücünün manevî değerlerine saygı ve bu bağlamda işverenlerin sosyal ve manevî sorumluluğun bir parçası olarak buna uygun bir çalışma sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr