Türkiye’de İstihdam Politikalarında “İş Sağlığı ve Güvenliği”nin Yeri

Hatice EROL, Abdullah ÖZDEMİR

Özet


Günümüz ülkelerinin önlerinde çözülmesi gereken önemli sorunların başında istihdamın yetersizliği ya da işsizlik konusu gelmektedir. İstihdamın artırılabilmesi beraberinde işsizliğin getireceği sorunların azalması anlamını taşımaktadır. Türkiye’de işsizlik sorunu kadar önemli bir diğer sorun ise istihdam edilen çalışanların iş koşullarının bozukluğu konusundadır. İş koşullarının bozukluğu nedeniyle işçi sağlığı tehlikeye düşmekte ve iş güvenliği tam anlamıyla sağlanamamaktadır. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla birçok kanun çıkarılmıştır. Bununla birlikte uygulamada sadece kanunların çıkarılması bu konudaki sorunları çözememektedir. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği bilincinin toplum tarafından kazanılması gerekmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak konunun paydaşlarına önemli görevler düşmektedir. Öncelikle işçinin kendisi ve çalışmakta olduğu işyeri, ayrıca devlet işçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin teminine yönelik olarak çaba göstermelidirler.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr