Avrupa Birliği Ülkelerinde İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

İlknur KARAASLAN

Özet


Dünyada 2000’li yılların başından itibaren küreselleşme ile birlikte ekonomik ve sosyal alanda çok ciddi değişim/dönüşümler gerçekleşmektedir. Bu dönemde ekonomik krizler, yoksulluk, işsizlik, sosyal dışlanma vb. sorunlar nedeniyle sosyo-ekonomik koşullar giderek daha da ağırlaşmış olup sosyal güvenlik alanında da krizler yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümü olarak sıklıkla devreye giren uygulamalardan biri asgari gelir desteği yardımıdır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari gelir desteği planlarının eski ve geniş kapsamlı olmaları itibariyle Türkiye için tasarlanabilecek bir uygulamaya örnek teşkil edebilecekleri düşünülmektedir. Diğer taraftan AB Ülkelerinde özellikle 2000’li yıllardan itibaren asgari gelir desteği uygulamaları aktivasyon (sosyal yardım faydalanıcılarını istihdama yönelten faaliyetler) uygulamaları ile eş anlı olarak yürütülmektedir. Türkiye’de asgari gelir desteği uygulaması mevcut değildir bununla birlikte şartlı nakit transferleri, 2022 Sayılı Yasa kapsamında verilen yardımlar ve benzeri yardımlar mevcuttur. Türkiye için “asgari bir gelir” takviyesinin yoksulluğu azaltmada etkili olabileceği ve bu uygulamanın AB ülkelerine benzer şekilde aktivasyon koşullu olması gerektiği düşünülmektedir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr