Yaşam Memnuniyeti Araştırması Kapsamında Çalışma Hayatının Analizi: 2003-2014 Dönemi

Furkan BEŞEL, Fatih YARDIMCIOĞLU, Temel GÜRDAL

Özet


Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003’ten itibaren yayınlanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda yer alan çalışma hayatına ilişkin veriler değerlendirilecektir. Anket yoluyla birincil kaynaktan elde edilen veriler ile çalışma hayatı ile ilgili memnuniyet düzeyi ve sorunların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr