Türkiye’ye Sığınan Kadınların Problemleri: Isparta Örneği

Elif YÜKSEL OKTAY, Muharrem ES

Özet


Küreselleşme ile beraber sermayenin ve malların ulusötesi hareketlerinin yanı sıra uluslararası göç hareketlerinde de artış olmuştur. Göç edenler ekonomik nedenlerin yanı sıra sivil savaşlar, ülkelerindeki karmaşıklıklar, siyasi nedenler, ayırımcılık ve insan hakları ihlalleri nedenleriyle de göç etmektedirler. Ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi ile ülkesini terkedip, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından soruşturma aşamasındaki kişiye sığınmacı, talebi kabul edilen kişilere ise mülteci adı verilir. Günümüzde Türkiye kaynak ülke olmasının yanı sıra hem transit ülke, hem de hedef ülke olarak uluslararası göç hareketlerine konu olmaktadır. Türkiye’deki sığınmacıların büyük bir bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Isparta mültecilerin ve sığınmacıların yerleştirildikleri uydu şehirlerden biri olup, Türkiye’nin güneyinde yer almaktadır. Bu kişilerin büyük bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Aileleriyle göç edenler kiralık evlerde yaşamaktayken; yalnız gelen kadınlar, çocuklar ve erkekler kendilerine tahsis edilmiş binalarda yaşamaktadırlar. Bu çalışmada Isparta’da yaşayan sığınmacı kadınlarla yüzyüze yapılan görüşme tekniğiyle anket uygulanarak yaşadıkları problemler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr