Türkiye’de Emek Piyasasının Yeni Katılımcıları: Suriyeli Sığınmacılar “Pestle” Yöntemiyle Bir Analiz Denemesi

Hasan YÜKSEL

Özet


Çalışmanın amacı, PESTLE yöntemi kullanılarak sığınmacılık ve mültecilik kavramları ekseninde Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların emek piyasalarındaki konumlarını belirlemek, bir takım çıkarsamalarda bulunmak, emek piyasasının yeni katılımcıları olan bu sosyolojik grubun emek piyasalarına katılımlarını durumsal yönden analiz etmektir. Emek piyasalarının en temel özelliği heterojen ve dinamik bir yapıya sahip olmalarıdır. Bu bağlamda Suriye’de yaşanan siyasi istikrarsızlık ve savaş nedeniyle 2011 yılından bu yana 1,6 milyon Suriyeli Türkiye’ye göç etmiş ve Suriyeliler Türkiye’de özellikle emek piyasalarını yönlendiren en önemli unsur haline gelmiştir. Nitekim Suriyeli sığınmacılar ucuz işgücünün, sigortasız çalışmanın ve haksız rekabetin sembolü olmuşlardır. O nedenle çalışma üç temel bölümden oluşmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde Suriyelilerin “sığınmacı” hale gelmeleri ile ilgili genel bilgi verilecek, çalışmanın ikinci bölümünde ise PESTLE analizi üzerinde durulacak ve çalışmanın üçüncü bölümünde de PESTLE analizi yöntemiyle Suriyeli sığınmacıların emek piyasalarına meydana getirdikleri değişimler ve zorluklar kategorize edilecek ve söz konusu bu problemle ilgili çözüm önerileri verilecektir. Buradan hareketle araştırmanın temel konusunu Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye’de emek piyasalarında meydana getirdikleri değişimler oluşturmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr