Türkiye’de İşgücü Piyasaları Açısından Göç Olgusu

Gülşen SARI GERŞİL, Hülya YEŞİLYURT TEMEL

Özet


Göçün işgücü piyasalarına etkileri olumlu veya olumsuz olabilir. Göç genelde işgücü talebinin düşük olduğu yerlerden yüksek olduğu yerlere doğru kayma eğilimindedir. Bu açıdan olumlu bir süreçtir. İç göç tarımdan, sanayi ve hizmet sektörlerine doğru geçişi sağlayarak işgücü piyasasını etkiler. İç göç aynı zamanda kentsel işgücü arzını arttırır. Bu durum, eğer ihtiyaç duyuluyorsa işgücü talebini karşılayarak işgücü piyasasını olumlu etkiler. İhtiyaç duyulmuyorsa, kentsel işgücü arzındaki artış, işgücü talebinde bir fazlalık yaratır ve istihdama baskısı ile kentsel işsizlik sonucunu doğurur. İşsizliğin artmasıyla birlikte kentsel işgücü piyasası olumsuz etkilenir. Bu nedenlerle göç ve işgücü piyasaları sürekli etkileşim içindedir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr