Çalışma Koşullarının Hava Trafik Kontrolörlerinin Bağlamsal Performansı Üzerine Etkisi

Meltem Akca

Özet


Hava trafik performansı havayolu taşımacılık operasyonları performansı üzerinde oldukça etkilidir. Hava trafik performansı da kontrolörlerin performansından oluşmaktadır. Bu nedenle görev performasının yanı sıra bağlamsal performans ta takım olarak 24 saat çalışılan işler için oldukça önemlidir. Bu çalışmada çalışma koşullarının kontrolörlerin bağlamsal performansları üzerinde etkili olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Kontrolörlerin çalışma koşulları ve bağlamsal performans algısı subjektif değerlendirmeli olarak yapılmıştır. Hava trafiği bakımından en yüksek trafiğe sahip beş meydanda çalışan kontrolörler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. SPSS 21.0 programı kullanılarak değişkenler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yapılan istatistiksel analizler neticesinde hava trafik kontrolörlerinin çalışma koşullarının bağlamsal performans üzerinde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr