Meslek Edindirme Kurslarının Etkinliği: SAMEK Örneği

Damla Bağlan, Fatih Yardımcıoğlu

Özet


Bu çalışmanın amacı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren “Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları” nda (SAMEK) verilen giyim derslerinin etkinliğini araştırmaktır. Yapılan çalışmada sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin yüzde dağılımları incelenmiş, çapraz tablo analizleri ve Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda bir bütün olarak değerlendirildiğinde SAMEK’de verilen giyim kursunun kurstan beklenilen etkinliği sağladığı tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr