Yatırımcılar Rasyonel midir? BİST'te Aşırı Güven ve Aşırı Optimizm Ön Yargıları Üzerine Bir Çalışma

Elif Asoy, Arif Saldanlı

Özet


Bireysel yatırımcılar finansal yatırım kararlarını verirken bilişsel ön yargılarla hareket edebilmektedirler. Dolayısıyla geleneksel yatırım teorileri tarafından savunulan "homo economicus" varsayımı kişiler tarafında ihlal edilmektedir. Yatırımcıyı psikolojik, sosyal ve demografik çevreden soyutlayarak analiz yapan normatif görüşler piyasada varlıkların yanlış fiyatlandırılmalarını, piyasa aksaklıklarını, anomali ve krizleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada anket yöntemi kullanılarak yatırımcıların irrasyonel davranışlarına neden olan aşırı güven ve aşırı optimizm ön yargıları tespit edilmekte ve bu ön yargıların demografik belirleyenleri tanımlanmaktadır. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr