Enflasyon’un Türkiye için Refah Maliyeti

Oğuz Tümtürk

Özet


Bu çalışma, 1970-2013 yılları arasındaki veri setini kullanarak  enflasyonun Türkiye için refah maliyetini Bailey’dan (1956) yola çıkarak tahmin etmektedir. Bu çalışmada, iki ceşit para talebi fonksiyonu tahmin edilecektir. Bunlardan ilki Meltzer’in (1963) log-log para talebi fonksiyonu, diğeri ise Cagan’ ın (1956) yarı-logaritmik para talebi fonksiyonudur. Analiz sonuçları, enflasyonun log-log para talebi versiyonuna dayanan refah maliyeti tahmininin Türkiye için daha uygun olduğunu göstermiştir. Enflasyonun yüzde 0’dan yüzde 10’a yükselmesi sonucu, M1 para arzı kullanılarak tahmin edilen refah maliyetinin GSYİH’nın yüzde 0.52’si  ve 0.54’ü arasında olduğu güzlemlenmiştir. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr