Soğuk Savaş’tan Bir Kesit: Yapısal Değişiklikler ve Bloklar Arası İlişkiler (1960-1991)

Mehmet ÖCAL

Özet


20. Yüzyılın en önemli olaylarından biri de Soğuk Savaş sürecidir. Bu dönemde ABD’nin liderliğindeki kapitalist blok ile SSCB’nin önderliğinde komünist blok arasında krizler yaşanmış, Kore ve Vietnam gibi ülkelerde vekâlet savaşları gerçekleşmiştir. Ancak Soğuk Savaş’ın ilerleyen safhalarında her iki blokta yapısal değişiklikler yaşanmış, sömürülen bir çok ülke bağımsızlığını kazanmıştır. Ayrıca Küba-Buhranı ve Sovyet-Çin ihtilafı gibi etkenler blokların içeriden evrimine yol açmış ve altmışlı yılların ortasından itibaren “yumuşama dönemine” girilmiştir. İran-Irak Savaşı ve Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ile son bulan “yumuşama dönemi” yerini tekrar silahlanmaya bırakmıştır. Gorbaçov’un Moskova’da iktidar sahibi olmasıyla başlayan ikinci “yumuşama dönemi” Soğuk Savaş’ın bitmesine kadar devam etmiştir. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr