Toplu Taşımada Kullanılan Otomatik Ücret Toplama Sisteminde Muhasebe Sürecinin TMS ve DMS Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet YANIK

Özet


Çağımız dünyasında her alanda yaşanan gelişmeler, ulaştırma sektörünün de yeniden şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin yaygınlaşmasında önemli katkısı olan ulaştırma sektörü gün geçtikçe ülkelerin ekonomisinde ve dünya ticaretinde daha önemli rol oynamaya başlamıştır. Teknolojideki ilerlemeler toplu taşımacılıkta kullanılan ücret toplama araçlarını kâğıt biletlerden jetonlara; manyetik kartlardan çip kartlara doğru değiştirmiştir. Yolculuk ücretlerinin ödenmesi ve kanıtlanması ayrı birer işlem olmuştur.

Çalışmanın amacı, toplu taşımada kullanılan otomatik ücret toplama sisteminin mevcut muhasebe uygulamalarındaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerilerinde bulunmaktır. Çalışmanın sonucunda mevcut sorunların çözülebilmesi açısından tekdüzen muhasebe sistemi ve devlet muhasebe sistemine yeni hesapların eklenmesi önerilmiştir. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr