Yönetim Muhasebesi Kapsamında Performans Değerlemede Finansal Olmayan Verilerin Kullanımı ve Raporlanması

Mehmet DURGUT

Özet


Performans değerlemede kullanılan veriler, yöneticilerin işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve denetiminde yönetim muhasebesinden elde edilen önemli bilgiler arasında yer almaktadır. Söz konusu bilgilerin elde edilmesinde, günümüz ihtiyaçlarının da etkisiyle, sadece finansal verilerin değil aynı zamanda finansal olmayan verilerin de kullanılması gerekli hale gelmiştir. Bundan dolayı da finansal olmayan bilgilerin elde edilmesi ve raporlanması daha da önemli hale gelmiştir. Nitekim bu çalışmada işletme başarısının ölçümünde üzerinde önemli bir etkiye sahip olan finansal olmayan verilerin çeşitleri, performans değerlemesindeki önemi ve nasıl raporlanacağı incelenmiştir. İnceleme sonucunda tüm işletmelerde geçerli olan bir finansal olmayan veri seti ile raporlama şeklinin mevcut olmadığı tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr