Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma

Nurullah ALTUN

Özet


Ülke güvenliği ve savunmasıyla ilgili hayati konuların varlığı savunma harcamaları ve ekonomik etkilerini her dönem yeniden gündeme getirmektedir. Bu tartışmalar iki önemli soruyu gündeme taşımaktadır: Bir ülkenin savunma harcaması ne kadar olmalıdır? Hangi kaynaklar buna ayırabilir?  Bu soruların cevabının Türkiye açısından verilmesi kolay görülmemektedir. Gerçekten de sahip olduğu jeopolitik önem, Türkiye'nin bütün komşuları ile hassas ve dikkatli bir siyasî ve askerî politika yürütülmesini gerektirmektedir. Daha önce Kıbrıs sorunu dolayısıyla karşı karşıya kaldığı silah ambargosu nedeniyle ek külfetlere katlanmak durumunda kalan Türkiye'nin, bir NATO üyesi olarak elde ettiği avantajlar ve üstlendiği yükümlülükler de vardır. Ayrıca, uzun süredir yürütülen terörle mücadele programı nedeniyle Türkiye için ortaya çıkan savunma ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması için katlanılması gereken fedakârlıklar da çok yüksek düzeyde bulunabilmektedir. Bununla beraber Türkiye, modern ve gelişmiş bir ekonomik yapıya ulaşmak, çağdaş uygarlık düzeyine yükselmek için mevcut kaynaklarım en iyi biçimde kullanmak durumundadır. Bu amaçlar doğrultusunda bu çalışmada savunma harcamalarının hangi düzeyde olması gerektiği konusunda teorik düzeyde bir tartışma yapılacaktır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr