Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Kadınların İşgücüne Katılım Oranı: U-Eğrisi Hipotezinin Testi

Burçin ESER, Nebiye YAMAK, Serkan SAMUT

Özet


Bu çalışmanın amacı, ekonomik gelişme ile kadın işgücüne katılım oranı arasında “U-eğrisi” biçiminde bir ilişkinin varlığını öne süren hipotezi Türkiye örneği için test etmektir. U-eğrisi hipotezine göre, ekonomik gelişme artmaya başlayınca kadınların işgücüne katılım oranı gittikçe azalmakta ve bir noktada en düşük seviyeye ulaşmaktadır. Bu seviyeden sonra ekonomik gelişme devam ettikçe kadınların işgücüne katılım oranı bu kez artmaya başlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada 1988 – 2013 döneminde ekonomik gelişmenin kadın işgücüne katılım oranı üzerindeki U-eğrisi şeklindeki etkisi Türkiye ekonomisi için toplam, kent ve kır için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışmada ekonomik gelişmişlik göstergesi olarak kişi başına düşen gelir, kişi başına düşen uzun dönem gelir ve kişi başına düşen elektrik tüketimi kullanılmıştır. Ele alınan ekonomik göstergeler ve kadın işgücüne katılım oranı arasındaki uzun dönemli karesel ilişkinin varlığı ARDL yaklaşımı ile belirlenmeye çalışılmıştır. ARDL bulguları ile kadın işgücüne katılım oranının uzun dönem kişi başına düşen gelir ve kişi başına düşen elektrik tüketimi arasında U-eğrisi şeklinde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr