Kendinden Uyarımlı Eşik Otoregresif Modellerin Belirlenmesi İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı

Serkan TAŞTAN, Nilgün ÇİL

Özet


Günümüzde doğrusal olmayan zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan kendinden uyarımlı eşik otoregresif (SETAR) modeller; anlaşılması ve yorumlanması kolay, basit bir model biçimine sahip olsalar da söz konusu modeller belirlenirken tahmin edilmesi gereken birçok serbest parametre bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada SETAR modellerini belirleme süreci bir optimizasyon problemi olarak düşünülmüş ve ilgili probleme genetik algoritmalar ile çözüm aranmıştır. Bu bağlamda ele alınan probleme ilişkin genetik algoritma bileşenleri tanımlanmış ve algoritma için uygun parametreler belirlenmiştir. Önerilen yaklaşım simülasyon verileri ile değerlendirilerek, kullanılabilirliği gösterilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr