İflas Ertelemesinde Ticari Alacak Karşılığı Ayırmanın Finansal Raporlama Stanadrtları Açısından Değerlendirilmesi

Ali İhsan AKGÜN

Özet


İflas erteleme kavramı, borca batık durumda olan bir sermaye şirketi ya da kooperatifinin belli mevzuat kuralları çerçevesinde iflastan kurtulmayı hedefleyen bir düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik anlamda likidite güçlüğü çeken firmaların, mevcut faaliyet kârlılığının düşük olması nedeniyle, iflas ertelemesinde iyileştirme projesine ilişkin işleyen teşebbüs değerleri sorgulanabilmektedir. Bu çalışmada, iflas ertelemesinde ticari alacak karşılığı ayırmanın finansal raporlama standartları bağlamında değerlendirilmesine yer verilmiştir. Ticari alacaklara karşılık ayrılması, gerek vergi kanunlarında ve gerekse de finansal raporlama standartları kapsamında ihtiyari olduğu sonucuna varılabilir. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr