Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı

Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Halenur SOYSAL KURT

Özet


Açık kaynak kodlu yazılımlar, kodları herkese açık olarak paylaşılan, kullanıcıların yazılım üzerinde istedikleri değişiklikleri yapabildikleri ve dağıtabildikleri yazılımlardır. Donanım giderlerini, doğrudan ve dolaylı yazılım giderlerini, personel giderlerini, vs. içeren yazılımın toplam sahip olma maliyetinin düşük olması, farklı alanlar ve farklı amaçlar için kullanılabilmesindeki esneklik, yazılımın kalitesi, yenilikçi olması, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilir olması, bilgi güvenliği, kapalı kaynak kodlu yazılımlardan daha yüksek performans göstermesi ve daha uzun ömürlü olması gibi avantajlar kamu kurumlarının ve özel kuruluşların açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmesini sağlamıştır. Açık kaynak kodlu yazılımların geleneksel yazılımlara olan üstünlükleri, kamu yönetiminde “açıklık ve şeffaflık” ilkesi, sürdürülebilirliğinin yüksek olması ve yazılım maliyetlerinden sağlanan büyük tasarruflar açık kaynak kodlu yazılımlara duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma ile açık kaynak kodlu yazılımların kamu kurum ve kuruluşlarında kullanımının ve yaygınlaştırma çalışmalarının araştırılması, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye’nin en kapsamlı AKKY projesi olan PARDUS Projesi’nin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr