15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Valilerin Görev ve Yetkilerinde Meydana Gelen Değişim

Muammer AY

Özet


Bu çalışmanın amacı, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ların, valilerin görev ve yetkilerinde nasıl bir değişim meydana getirdiğini incelemektir. Bu açıdan çalışmanın kapsamı, 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL sonrası çıkarılan KHK’lar ile sınırlıdır. Çıkarılan KHK’lar sonrası valilerin görev ve yetkilerindeki değişimi ifade etmeye matuf çalışmada kullanılan yöntem ise mevzuat analizidir. Yapılan inceleme neticesinde, darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’lar ile valilerin genel kolluk kuvvetleri üzerindeki yetkilerinde bariz bir artış olduğu ve valilerin koordinasyon, kamu güvenliğini tesis etme ve kamu yararını gözetme gibi yetkilerinin de pekiştirildiği bulgularına ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr