Hak Merkezli Yenilikçi Hukuk Düşüncesi Çerçevesinde İnsanlık Anayasası Kavramı

Süleyman AKDEMİR

Özet


Bu çalışmanın amacı hak merkezli yenilikçi hukuk düşüncesi çerçevesinde insanlığı dördüncü nesil sanayi dönemi ve bilişim çağı hukuk düzenine taşıyacak kavramları geliştirme olarak belirlenmiştir. Önce doğal hukuk görüşüyle hakkın kaynaklarına inilmiş, bunların yakınlık, komşuluk, emek ve sözleşme ekseninde yer aldığı tespiti yapılmıştır. Günümüz hukukundaki imtiyaz, kuvvet, çıkar, çoğunluk gibi usullere dayanan eksen kaymaları gösterilmiştir. Hukukun bu usullerden arındırılması, doğal eksenine çekilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. İkinci kısımda devlet yerine insan ve insanlık merkeze alınmıştır. İnsan biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve politik yönleriyle tanımlanmıştır. İnsanlığın tanımında ise biyolojik evrimle toplumsal evrim ayrımı yapılmış, hak/hukuk düzenleri toplumsal evrimle başlatılmıştır. Hukuk düzenlerinin geçmişi, bugünü ve geleceği bir bütün halinde değerlendirilmiş, insanlık anayasası kavramı geliştirilmiş ve tanımı da verilmiştir. İnsanlık anayasası çalışmalarında bucağın ilk sosyal hücre/ilk siyasal birim kabul edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. İlk toplumsal hücreden bütüne, yerelden merkeze gidişin gerekliliği ortaya konulmuştur. Toplumsal yapının değişmesinde pilot uygulamalardan hareket edilmesi önerisi getirilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr