Kalkınma İşbirliğinde Etkinlik Arayışları ve Yeni Aktörler: Paradigma Dönüşümü

Murat ÖNDER, Şevki Mert BARIŞ

Özet


Kalkınma yardımları, II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ekonomi-politik açısından, sanayileşmiş zengin Batılı devletlerin önemli bir politika aracı olmuş; özellikle Soğuk Savaş döneminde yaşanan kutuplar arası mücadelede liberal blok ile sosyalist blok tarafından dünyanın geri kalan bölgelerinde üstünlük sağlama arayışlarında önemli ölçüde kullanılmıştır. Söz konusu yardımlar öte yandan, yardım yapılan ülkelerde kalkınma süreçlerine yeterli düzeyde katkı yapmadığı gibi bağımlı kılma, tek yönlü-dikey, şartlılık ve katılım ve uyum gibi sorunlar nedeniyle eleştirilmiştir. Bu amaçla düzenlenen yüksek düzeyli forumlarda bu soruna çözümler aranmış ve gelinen nokta itibarıyla, kalkınmanın yalnızca iktisadi bakış ve kamu finansmanı ile sağlanamayacağı; ayrıca özel sektör, sivil toplum ve diğer aktörlerin de sürece dahil edilmesi gibi yönetişim felsefesinin kalkınmada işbirliğini etkinliğinin artırılması bağlamında bir paradigma dönüşümüne katkı sağladığı görülmüştür. Çalışmamızda, kalkınma yardımlarında etkinliğin artırılmasına yönelik düzenlenen söz konusu forumları ve sürece dahil olan yeni aktörlerin konumları ve bu dönüşüme etkisi değerlendirilmektedir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr