Asimetrik Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği

Ümit GÜMRAH, Fatih KONUR

Özet


Döviz kurlarında meydana gelen değişimlerin ithal edilen malların fiyatlarına etkisi döviz kuru geçişkenliği olarak ifade edilmektedir. Döviz kuru dalgalanmaları enflasyon başta olmak üzere birçok makroekonomik değişkeni etkileyen önemli bir faktördür. Bu çalışmada, Türkiye’de ithalat fiyatlarına döviz kuru geçişkenliği 2002 Ocak ile 2016 Şubat dönemi için eşbütünleşme ve vektör hata düzeltme modelleri kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; Türkiye’de döviz kurlarındaki değişimler ithal mallarının fiyatlarına yansımakta ancak geçişkenlik asimetrik bir ilişki göstermemektedir. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr