Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamalari Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa KOCAOĞLU, Cazibe AYDOĞAN, Özge KARABULUT AKKUŞ

Özet


Bu çalışmanın amacı, yerel düzeyde ortak nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli bir yeri olan belediyelerin sosyal devlet, sosyal politika ve sosyal belediyecilik kavramları çerçevesinde Türkiye’de ne durumda olduklarını uygulamalı ve karşılaştırmalı bir değerlendirme ile ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda çalışma üç bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, sosyal devlet anlayışı ve sosyal politika kavramlarından hareketle sosyal belediyecilik kavramının üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulacaktır. Bu kavramsal girişin ardından sosyal belediyeciliğin işlevleri ele alınacaktır. İkinci bölümde; Türkiye’de yasal düzenlemeler çerçevesinde belediyelerin sosyal belediyecilik kapsamındaki görev ve yetkilerinden bahsedilecek; sosyal belediyecilik kapsamında gerçekleştirilen başarılı örneklere yer verilecektir. Üçüncü ve son bölümde ise Keçiören (Ankara) Belediyesi’nde gerçekleştirilen sosyal belediyecilik uygulamaları ele alınacaktır. Bunun için hem çalışan ve yöneticilerle yüzyüze yapılmış olan görüşmelerden elde edilen verilere yer verilecek; hem de kurumların stratejik planları, performans programları ve yıllık faaliyet raporları incelenerek ilgili belediyenin konu ile ilgili mevcut durumu ve geleceğe yönelik bakış açısı anlaşılmaya çalışılacaktır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr