Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden UFRS’nin Avantajlarının Seçilmiş Çalışmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Emine GÜLER

Özet


Sermaye piyasalarının küreselleşmesi, uluslararası yatırım kararları ve şirket birleşmeleri, çeşitli ülkelerde yaşanan ekonomik krizler şirketler açısından muhasebede ortak bir dil oluşturma ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oluşturulmuş ve birçok ülke gibi Türkiye’de bu standartlara uyum çabası içerisine girmiştir. Çalışma kapsamında muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamalarının muhasebe mesleğine ve meslek mensuplarına katkılarının araştırıldığı çalışmalar incelenmiş ve TFRS’nin uygulanmasının meslek mensuplarını bazı zorluklardan kurtarma, meslek mensuplarının mesleki önem ve saygınlıklarını arttırma, meslek mensuplarına çevre ve farklı iş olanakları sağlama noktasında yararlar sağladığı görülmüştür. Bunların yanı sıra meslek mensuplarının mesleki etik değerlere ve mesleki tutum ve davranışlara verdiği önemi etkilemesi, mesleki performansını, akademik faaliyet ve eğitimlere katılımlarını ve mesleki gelişimlerini arttırması gibi avantajları da beraberinde getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr