Hastanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ile Hasta Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki

Alaeddin KOSKA, Nusret GÖKSU

Özet


Hasta güvenliği hastaneler için önemli bir hizmet kalitesi unsurudur. Bilişim teknolojileri kullanımı ise günümüzde işletme verimliliğini önemli etkenlerden bir tanesidir. Çalışmamız Kahramanmaraş ilindeki hastanelerde bilişim teknolojileri kullanımının hasta güvenliği kültürüne olan etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi benimsenmiş ve verilerin istatistiksel analizleri için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır. Aralarındaki ilişkiyi görebilmek için bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki korelasyona bakılmıştır. Netice olarak bilişim teknolojileri kullanımın hasta güvenliğini kısmi olarak etki ettiği neticesine varılmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr