Avrupa Birliği Ülkelerinde Borç Krizi ve Türkiye

Kamil Güngör

Özet


2007’nin ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan finansal kriz 2009’dan itibaren en ağır etkisini Avrupa Birliği ülkelerinde göstermiştir. Krizin en önemli etkilerinden birisi borç yüklerindeki artıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde ilk olarak Yunanistan’da etkisini göstermeye başlayan kriz, sonrasında çevre ülkeleri de etkisi altına alarak geniş bir bölgeye yayılmıştır. Halen (2017) Avrupa Birliği ülkelerinde borç krizinin etkileri devam edilmektedir.

Çalışmanın temel amacı borç krizinin Avrupa Birliği ülkelerinde meydana getirdiği etkileri ve krize karşı alınan tedbirleri değerlendirmektir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ülkelerinde borç krizinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler üzerinde durulmuştur. Borç krizinin sebepleri ve Avrupa Birliği ekonomileri üzerindeki etkileri çalışmanın temelini oluşturmaktadır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr