Kitap Tanıtımı: Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor)-Henry Rosovsky

İsa Sağbaş

Özet


1973-1984 Yılarında Harvard Üniversitesinde dekanlık Henry Rosovsky,  yazdığı otobiyografide yöneticilik tecrübelerini paylaşmaktadır.   Kitapta Harvard Üniversitesinin yanı sıra Amerikan yükseköğrenim sistemi ve diğer bilinen Amerikan üniversiteleri hakkında gözlemlere yer verilmiştir. Rozovsky’nin kitabı görev yaptığı fakültenin 11 yıllık genişletilmiş informel faaliyet raporu sayılabilir. Resmi raporlardan farkı akademik biriminin zayıf yönlerinin yazar tarafından cesur bir şekilde belirtmesidir.


Tam Metin:

PDF



SEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr