İşletmelerde Kalitesizliğin, Verimsizliğin ve Markalaşamamanın Maliyet Üzerine Etkisi

Mehmet ÇOLAK, Tahsin ÇETİN, Abdi ATILGAN

Özet


Değişen dünya koşulları insanların sürekli daha iyi daha yeni ve daha kaliteli markalı ürün ve hizmete sahip olma isteğini arttırmış ve arattırmaya devam etmektedir. Kalitenin iyileştirilmesi ve etkili kalite kontrolü sağlamak, maliyet gerektiren bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan bir işi baştan doğru yapmanın, birçok dolaylı giderleri önleyeceği de bir gerçektir. Kalitesizlikten doğan giderlerin kontrolü üretkenliğe yansıyacağından kalite sistemlerine yönelik her çabanın, gelecek için çok verimli bir marka yatırımı olmasıdır. Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen ve istenilen ihtiyaçları karşılama oranına dayanan ve ayrıca tüm aranılan özelliklerin tamamını kapsamaya yönelik bir süreçtir. Beklenen kalite, müşterinin isteğini karşılayan ve dolayısıyla ayrıca talep etmeye gerek duymadığı özellikleri kapsar. Tatmin eden kalite ise müşterinin özel olarak talep ettiği özellikleri kapsar. Bu özellikler istenilen ürün veya hizmette bulunmadığında müşteri tatmin olmaz. Memnun eden kalite ise, müşterinin istemediği yani varlığından haberdar olmadığı özellikleri kapsar. Kalitesizliğin maliyeti olarak; direkt yani doğrudan giderler ki bunlar garanti kapsamından kaynaklanan değiştirme, onarma, yenileme, hurdaya çıkarma elden geçirme gibi giderlerdir. Endirekt yani dolaylı giderler olarak; hukuksal işlemler, alıcının güvenini yeniden kazanma (reklam, kampanya), tazminat (ceza gibi) v.b. giderlerdir. Birçok işletmede verimlilik, kalite ve markalaşma eksikliği problemlerini çözmek için çeşitli planlar, stratejiler uygulanmakta ve bu plan programlar genellikle geçici olarak ilgi görmekte ve sonra kolaylıkla işe yaramadığıdır. Şirket içi sorunlara dışarıdan gelen çözümler tam olarak fayda sağlayamamakta ve dıştan içe yapılan çözümler genel olarak işletmelerde olumsuz değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada kalitesizliğin, verimsizliğin ve markalaşamamanın işletmelere olan maliyeti belirlenmeye çalışılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr