Mobilya Sektöründeki Personellerin Mühendisten Beklentileri (Örnek Bir Uygulama)

Mehmet ÇOLAK, Tahsin ÇETİN, Abdi ATILGAN, Utku Sabit YAZGAN

Özet


Mühendis içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandıran insandır. Gelişen dünya ile beraber özel sektörün de mühendislerden beklentisi her geçen gün artmaktadır. Mühendislik ise belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir. Çağımızda bilgi çok hızla üretilmekte, internet ortamında bilgiye çok hızlı ulaşılmakta, ancak bilgiyi doğrulama filtresi ve metodları henüz yerli yerine oturmadığından, mühendislik bilgi ve becerilerinin ölçümlenmesi uygulama sahasında gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmayla mobilya sektöründe çalışan personellerin iş akışını hızlı ve güvenli şekilde yapabilmesi için mühendislerden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini ortaya koymaktır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış ve anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerin elde edilmesi amacıyla hazırlanan sorulardan; ikinci bölüm ise mobilya sektöründe çalışan personellerin mühendislerden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanan sorulardan oluşmaktadır.Yapılacak bu araştırmayla mobilya işletmelerinin mühendislerden beklentilerini SPSS istatistik programı ile analiz edilip, yorum ve öneri şeklinde sunulmuştur. Sonuç olarak bir mühendisten beklenen; öncelikle mantık hatasına düşmeden bir algoritma oluşturabilmesi, daha sonra ortaya koyacağı çözüm önerisinden uygun olanı tercih ederek hedefe ulaşmasıdır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr