Demografik Özelliklere Göre Özel Günlerdeki Tüketim Harcamaları: Rize Örneği

Önder DİLEK

Özet


Bu çalışmanın amacı, özel günler için yapılan harcamaların tüketici bütçesindeki yerini tespit etmek ve özel günler için satın alınan üründe aranan niteliklerin demografik özelliklere göre değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Özel günler için satın alınacak bir üründe erkeklerin markaya, kadınların ise modaya uygunluğa önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, gençlerin markaya, orta yaş ve üzerindekilerin ise modaya uygunluğa önem verdikleri belirlenmiştir. Gelir seviyesi yükseldikçe satın alınacak üründe kalite arayanların oranının yükseldiği, ayrıca kadınların erkeklere nazaran özel günlere daha duygusal baktıkları tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr