Türkiye’de Enflasyonun Makroekonomik Belirleyicileri: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi

Ersin YENİSU

Özet


Enflasyon makro iktisadi politika araçları içerisinde en önde gelenlerdendir. İktisat teorisinde ve literatüründe enflasyon konusu daima önemli bir yere sahip olmuştur. Bununla birlikte enflasyonun sadece iktisadi değişkenler üzerinde değil sosyoekonomik değişkenler üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye örneğinde enflasyonu belirleyen makro iktisadi değişkenleri tespit etmektir. Bunun için çalışmada literatür incelemesiyle enflasyonu etkileyen temel değişkenler belirlenmiştir. Araştırma sonucunda para arzı, bütçe açığı, döviz kuru, faiz, dış borçlar, petrol fiyatları ve banka kredilerinin enflasyonu en fazla etkileyen değişkenler olduğu saptanmıştır. Söz konusu değişkenlerin 2010M1-2017M12 dönemi aylık verileri Toda-Yamamoto (1995) yöntemiyle analiz edilmiştir. Kısa dönemli analizin sonuçlarına göre Türkiye’de para arzı ve petrol fiyatları enflasyonun nedenidir. Özellikle para arzı değişkeni enflasyon üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Diğer değişkenlerse enflasyonun nedeni değildir. Bu çalışmada yapılan literatür incelemesi ve analizlere göre poltika yapıcılar temel ilkeler üzerine kurulu ve duruma, döneme ya da ülkeye özel dengeli ve uyumlu iktisadi kararlar almalıdırlar.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr