Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Teknik Karşılıkların Finansal Yapı Üzerindeki Etkisi

Hakan ALKAN, Arif SALDANLI

Özet


Günümüz global ekonomisinde temel göstergeleri altüst eden düşük faiz oranları ve piyasalardaki oynaklık, muhafazakar yaklaşım sergileyen sigorta şirketlerini, yatırımların karlılığı açısından zorlamaktadır. Yatırım portföyünde ani değişimler gerçekleştirmek sigorta sektörünün muhafazakâr yatırım yaklaşımı ile uygun düşmemekle beraber, sigorta şirketlerinin varlık portföyü yapısının bazı değişimler göstermesi olasıdır. Bu bağlamda çalışmada, bir sigorta şirketinin prim artışları ve teknik karşılıkları ile kısa ve uzun vadeli yatırım seçenekleri ilişkilendirilerek veri analizi varsayımları kapsamında bir modelleme yapılarak, sigorta şirketinin ayırmak durumunda olduğu teknik karşılıklarının yapısı irdelenerek, Kazanılmamış primler karşılığının (KPK) özellikle muallak tazminat karşılığından (MTK) farklı olduğu ve kısa vadeli bir yükümlülük olarak değerlendirilemeyeceği esas alınarak bu karşılığa tekabül eden varlıkların uzun vadeli yatırımlarda değerlendirilmesi durumunda karlılığın artacağı diyagramlarla ortaya konulmuştur.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr