Enflasyon ve Konut Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Panel Veri Analizi

Bahar İSLAMOĞLU, Şaban NAZLIOĞLU

Özet


Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının konut fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bu çerçevede geliştirilen ampirik model, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için 2010q1–2017q4 dönemi verileri kullanılarak, panel veri yöntemiyle tahmin edilmiştir. Konut fiyatlarının enflasyon oranına göre birim esnekliğe sahip olduğu bulgusunun yanı sıra konut talep esnekliğinin 0.06 ve nüfus esnekliğinin 1.55 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular makroekonomik faktörlerin Türkiye konut piyasasında fiyatların önemli bir belirleyicisi olduğunu göstermektedir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr