Merkez Bankası Bağımsızlığı İle Çıktı Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Erdal HARUNOĞULLARI

Özet


Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yasal bağımsızlığının çıktı açığı üzerine etkisi olup olmadığı 1988Q1- 2016Q2 dönemi çeyreklik verileri ele alınarak analitik bir şekilde incelenmiştir. Çalışmada TCMB bağımsızlığı farklı dönemler için farklı seviyelerdedir. Bunun nedeni yapılan yapısal reformlar ve düzenlemelerdir. Bu yönde farklı çalışmalar yapılmışsa da bu çalışma alanına katkı sağlayacak farklı nitelikte bir çalışmadır. Çünkü TCMB’nin yasal bağımsızlık endeksinin çıktı açığı üzerinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr