Kitap Tanımı: Akıldışı Sevgilerimle: Kayıp Çoraplar ve Diğer Varoluşsal Muammalar, Dan Ariely

Ercan YELMAN

Özet


Çalışmamızda davranışsal iktisat alanında önemli başarılara imza atmış ve son dönemlerde litatetürde bu alanda ilgi çeken Dan Ariely’e ait Akıldışı Sevgilerimle isimli kitabının incelemesi yapılmıştır. Söz konusu kitabın her bölümünde yer alan makalelerin ana fikirleri sunulmuş ve ayrıca bu fikirler çerçevesinde kitapta yer alan her bir makalede Dan Ariely’in verdiği örneklerle görüşleri ifade edilmiş ve belirtilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr