Yazar Detayları

GÜDENOĞLU, Erdem, Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye