Yazar Detayları

AYDIN, Halil İbrahim

  • Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 - Makaleler
    Makroekonomik İstikrarın ve İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi (1994-2015)
    Özet  PDF