Yazar Detayları

AYYILDIRIM, Kadir

  • Ocak 2015 - Makaleler
    Vergilendirmede Geçmişe Yürümezlik İlkesinin Türk Vergi Hukukundaki Yeri
    Özet  PDF
  • Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 - Makaleler
    Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Kapsamında Anayasa Mahkemesinin Son Dönem Kararlarının Sayısal Analizi
    Özet  PDF