Yazar Detayları

ARAS, Mustafa

  • Cilt 1, Sayı 4 (2013): Ekim 2013 - Makaleler
    Zaman Temelli İş Aile Çatışması, Düşük Başarı Hissi ve İş Tatmini İlişkisi: Doktora Yapan Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma
    Özet  PDF