Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Hakkında ILO Sözleşmesi ile 6552 Sayılı Kanunun Madencilik Sektöründe Çalışma Hayatı Kalitesi Üzerine Etkileri Özet   PDF
Barış ÖZTUNA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 1963-1989 Döneminde Türkiye’de Devlet Müdahaleciliğinin İmalat Sanayi Üzerindeki Etkisi: Kliometrik Bir İnceleme Özet   PDF
Bengü Doğangün YASA, Mehmet Emin YARDIMCI
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 1982 Anayasasının Hazırlanış Sürecinde Başkanlık Sistemi Tartışmaları ve Yürütmenin Güçlendirilmesi Özet   PDF
Engin ŞAHİN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 1982 Sonrası Anayasa Mahkemesinin Verdiği Siyasi Parti Kapatma Kararlarının Demokratikleşme Bağlamında İncelenmesi Özet   PDF
Ersin YAVUZ, Mehmet Emin ÖZGÜL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 2008-2012 Dönemi Arası Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performans Analizi Özet   PDF
Fatih Burak GÜMÜŞ, Kerem ÜNGİR
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013): Temmuz 2013 AB Üyeliği Eski Doğu Blok’u Ülkelerinin Dış Ticaret Yapılarını Nasıl Dönüştürdü? Bulgaristan Örneği Özet   PDF
Halil ŞİMDİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Afet İstasyonlarının Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Uygulanması: Düzce’de Bir Lokasyon Analizi Özet   PDF
Hakan Murat ASLAN, Mehmet Selami YILDIZ, H. Tezcan UYSAL
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Algılanan Yeni İş Fırsatları ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler Üzerinde Sosyal Desteğin Aracılık Etkisi: Bolu Beyaz-Et Sektör Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma Özet   PDF
Necmettin ÖZEL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Alternatif faizsiz sigortacılık uygulamaları ve gelir seviyesine göre kamu bilincinin değerlendirilmesi: Ampirik analiz Özet   PDF
Murat USTAOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 Amerikan Toplum Yapısında Evliliğin Devamlılığına Etki Eden Unsurlar Özet   PDF
Sevim ATİLA DEMİR
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 An Empirical Remark about Middle Income Trap Problem for Turkey Özet   PDF
Ayşen ALTUN ADA, Hakan ACAROĞLU
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Araştırma Görevlilerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği Özet   PDF
Serpil AYTAÇ, Hüseyin SEVGİ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Askerî Devrim Bağlamında Batı Savaş Lojistiğinin Tarihsel Gelişimi Özet   PDF
Mehmet ÇETİN, Recep KÖK
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Avrupa Birliği Ülkelerinde İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
İlknur KARAASLAN
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Avrupa Birliği'nde Aktif İstihdam Politikaları Etkinliği: Bir Meta-Analiz Değerlendirmesi Özet   PDF
Rahim TAGHİZADEH, Şerife Türcan ÖZŞUCA
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Şeairin Sekülarizasyonu ve “Türkçe Ezan” Özet   PDF
Muhammet Tacettin KUTAY, İsmail ÇAĞLAR
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 İş Arayanların Sendika Talebi ve Sendika Algısı: Türkiye’deki Temsil Boşluğu Hakkında Bazı İşaretler Özet   PDF
Sadık KILIÇ, Kemal YILDIZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki AVM'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Bora YENİHAN, Mert ÖNER, Bayram BALCI
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum’da Bir Kamu Kurumu Örneği Özet   PDF
Orhan ÇINAR, Fatih KARCIOĞLU, Kübra AKDAŞ
 
Ocak 2015 İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş Özet   PDF
Selim Yüksel PAZARÇEVİREN, Ümmügülsüm ZOR, Filiz GÜRBÜZ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler Özet   PDF
Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ, Aysu KURTULDU, Sibel ÖKSÜZ
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 İşgücü Piyasasında Nitelik Uyumsuzluğu: Düşük Nitelikli İşlerde Yüksek Nitelikli İşgücü Özet   PDF
Işıl KURNAZ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 İşletmelerde Uygulanan Yönetim Sistemlerinin Güvenlik Kültürü Üzerine Etkisi: Denizli İli – Metal Sektörü Örneği Özet   PDF
Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 İşletmelerin Büyümeleri ile Kurumsallaşma Gereksinimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya İli Örneği Özet   PDF
Uğur TÜRK, Gültekin YILDIZ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 İşlevsel Açıdan İklim Değişikliği Politika Anlatıları Özet   PDF
Mustafa DEMİRCİ
 
Toplam 194 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>