Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmasının Kavramsal-Kurumsal Analizi: Kuvvetler Ayrılığı Prensibinin Kökenleri Özet   PDF
Çağdaş ZARPLI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Türkiye’de Bilimsel Toplantıların Organize Edilmesi: TÜBİTAK Üzerine Bir Örgüt Geliştirme Önerisi Özet   PDF
Volkan GÖÇOĞLU, Alper TURNA, M. Kemal ÖKTEM
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Türkiye’de Demokratikleşmeyi Anlamak: Demokratikleşme Paketleri Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Tuğba YOLCU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Özet   PDF
Mürüvvet PAMUK, Hakan BEKTAŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Kadınların İşgücüne Katılım Oranı: U-Eğrisi Hipotezinin Testi Özet   PDF
Burçin ESER, Nebiye YAMAK, Serkan SAMUT
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Ocak 2013 Türkiye’de Elektrik Tüketiminin Ekonomik Gelişmeye Etkisi: Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Yöntemi Özet   PDF
Tuğba Aslan, Ayşe Arı, Fatma Zeren
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türkiye’de Emek Piyasasının Yeni Katılımcıları: Suriyeli Sığınmacılar “Pestle” Yöntemiyle Bir Analiz Denemesi Özet   PDF
Hasan YÜKSEL
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Türkiye’de Gazete Satışları: 2005 – 2014 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz Özet   PDF
Kadir KARAGÖZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Türkiye’de Hane Halkları Elektrik Talebininin Belirleyicileri: Sıralı Logit Yaklaşımı Özet   PDF
Bülent GÜLOĞLU, Emre AKIN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC Tahminleri Özet   PDF
Fatih SAVAŞAN, Fatih YARDIMCIOĞLU, İbrahim DEMİR
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi Özet   PDF
Önder KUTLU, Selçuk KAHRAMAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 Türkiye’de Kronikleşen Cari Açıkların Sürdürülebilirlik Analizi Özet   PDF
Ömer AKÇAYIR, Mesut ALBENİ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Yapısal Değişimler Çerçevesinde Analizi (2002-2015) Özet   PDF
Pelin KARATAY GÖGÜL
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Türkiye’de Metropoliten Alanların İç İçe Geçmesi Sorunu ve Bölgesel Yönetim Üzerine Bir Model Önerisi Özet   PDF
Burak Hamza ERYİĞİT
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sarkacı: Devlet Vesayetinden Vesayetçi Demokrasiye Özet   PDF
Mehmet GÜNEŞ
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Türkiye’de Son On Yıldaki Örgütsel DavranışKongrelerindeki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ve Örgütsel Davranış Kongresi Örneği Özet   PDF
Elvan YILDIRIM OKUTAN, Hilal ERDOĞAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamalari Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
Mustafa KOCAOĞLU, Cazibe AYDOĞAN, Özge KARABULUT AKKUŞ
 
Ocak 2015 Türkiye’de Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi Gelirleri - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Frekans Nedensellik Analizi Özet   PDF
Hakan YAVUZ, Furkan BEŞEL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Türkiye’de Uygulanan Din Politikaları İçin Bir Tipoloji Denemesi Özet   PDF
İsmail Akyüz
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Vektör Otoregresif Model (Var Modeli) İle Analizi (2002-2014) Özet   PDF
Nihat ALTUNTEPE, Mesut ALKAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Ocak 2014 Türkiye’de Yükseköğretim Finansmanı: Önerilen Alternatif Modellerin Karşılaştırılması Özet   PDF
Gonca GÜNGÖR GÖKSU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Türkiye’deki Belediyelerin Mali Özerkliğinin Öz Gelirler Bağlamında Analizi ve Değerlendirilmesi Özet   PDF
R. Kutlu KORLU, Özhan ÇETİNKAYA
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi Özet   PDF
Ayşe ARI
 
Cilt 1, Sayı 4 (2013): Ekim 2013 Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne Uyumu: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Ragıp YILMAZ
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türkiye’ye Sığınan Kadınların Problemleri: Isparta Örneği Özet   PDF
Elif YÜKSEL OKTAY, Muharrem ES
 
Toplam 290 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>