Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Yaşam Memnuniyeti Araştırması Kapsamında Çalışma Hayatının Analizi: 2003-2014 Dönemi Özet   PDF
Furkan BEŞEL, Fatih YARDIMCIOĞLU, Temel GÜRDAL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Yatırımcılar Rasyonel midir? BİST'te Aşırı Güven ve Aşırı Optimizm Ön Yargıları Üzerine Bir Çalışma Özet   PDF
Elif Asoy, Arif Saldanlı
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Ocak 2014 Yılmaz Güney's Arkadaş and Yol: The Changing Approach of the Renowned Socialist Filmmaker to Gender Equality Özet   PDF
Serdar KAYA
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018): Nisan 2018 Yönetici Pozisyonunun Finansal Raporlamadaki Rolü: BİST Kurumsal Yönetim Endeksine İlişkin Bulgular Özet   PDF
Ali İhsan AKGÜN
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Yönetici Profilinin; Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Etkisi(Teknopark Örneği) Özet   PDF
Hasan UZUN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Yönetim Muhasebesi Kapsamında Performans Değerlemede Finansal Olmayan Verilerin Kullanımı ve Raporlanması Özet   PDF
Mehmet DURGUT
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Yeni Küresel Yönetişimde Esnek Diplomasinin Rolü: G20 Örneği Özet   PDF
Arzu AL, Büşra KILIÇ
 
Cilt 6, Sayı 4 (2018): Ekim 2018 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Bir Model Önerisi: Şehir Enerji Kooperatifleri Özet   PDF
İmam Bakır KANLI, Burak KAPLAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Panel ARDL Analizi Özet   PDF
Şerife ÖZŞAHİN, Mehmet MUCUK, Mustafa GERÇEKER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Yenilik (Innovation) ve İcat (Invention) Kavramları Arasındaki İlişki: Metaforlarla Keşfedici Bir Araştırma Özet   PDF
Sümeyra ALPASLAN DANIŞMAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Yerel Demokrasi Tartışması Olarak: Büyükşehir Belediye Meclislerinde Seçim Sistemi ve Temsilde Adalet Sorunu Özet   PDF
Mehmet Güneş
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışları: 2014 Yerel Seçimleri ve Zonguldak İli Örneği Özet   PDF
Erdoğan TEYYARE, Mehmet AVCI
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Yerellikten İhracata Giden Yolda Başarılı Pazarlama Uygulamaları: İzmir Markalarına Örnekler Özet   PDF
Güneş Açelya SİPAHİ, Meltem ONAY
 
Cilt 1, Sayı 4 (2013): Ekim 2013 Zaman Temelli İş Aile Çatışması, Düşük Başarı Hissi ve İş Tatmini İlişkisi: Doktora Yapan Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma Özet   PDF
Mustafa ARAS, Ahmet KARAKİRAZ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Zirai İşletmelere Sağlanan Ipard Desteklerinin Muhasebeleştirilmesi Özet   PDF
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Ali GÜÇLÜ
 
Toplam 290 ögeden 276 - 290 arası << < 7 8 9 10 11 12