Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 Ulaşım ve Çevreye Yönelik Kamusal Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Beledeyilerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz Özet   PDF
Temel GÜRDAL, Hakan YAVUZ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 Ulus-Devletin Bağımlılık İlişkileri Açısından Toplumsal İşlevi ve Türkiye Özet   PDF
Kemal ER
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 Uluslararası Politik İktisat Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye Uygulaması Özet   PDF
Ahmet GÜLMEZ, Hilal GÜNDOĞAN
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Undestanding The Factors That Influence Mobile Buying Behavior Of Young Turkish Consumers: An Empirical Investigation Özet   PDF
Aslı KURT, Kutalmış Emre CEYLAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Using Multinomial Logistic Regression to Examine the Relationship Between Children’s Work Status and Demographic Characteristics Özet   PDF
Erkan ARI
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Vergi İndirimlerinin Ekonomik ve Mali Etkileri: Son Dönem Türkiye Uygulamaları Özet   PDF
İhsan Cemil DEMİR, Cem GÖKCE, İsmail CİĞERCİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Kapsamında Anayasa Mahkemesinin Son Dönem Kararlarının Sayısal Analizi Özet   PDF
Yaşar AYYILDIZ, Kadir AYYILDIRIM
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Vergi Yapısının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkelerinden Ampirik Bir Kanıt Özet   PDF
Mehmet Hanefi TOPAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Memduh ASLAN
 
Ocak 2015 Vergilendirmede Geçmişe Yürümezlik İlkesinin Türk Vergi Hukukundaki Yeri Özet   PDF
Yaşar AYYILDIZ, Kadir AYYILDIRIM
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Nisan 2013 Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama Özet   PDF
Seçkin GÖNEN, Göktuğ YÜCETÜRK
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 X ve Y Kuşaklarının Çevre Dostu Ürünleri Kullanım Eğilimleri Özet   PDF
Nusret GÖKSU, Alaeddin KOSKA, Mehri Banu ERDEM
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Yaşam Memnuniyeti Araştırması Kapsamında Çalışma Hayatının Analizi: 2003-2014 Dönemi Özet   PDF
Furkan BEŞEL, Fatih YARDIMCIOĞLU, Temel GÜRDAL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Yatırımcılar Rasyonel midir? BİST'te Aşırı Güven ve Aşırı Optimizm Ön Yargıları Üzerine Bir Çalışma Özet   PDF
Elif Asoy, Arif Saldanlı
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Ocak 2014 Yılmaz Güney's Arkadaş and Yol: The Changing Approach of the Renowned Socialist Filmmaker to Gender Equality Özet   PDF
Serdar KAYA
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018): Nisan 2018 Yönetici Pozisyonunun Finansal Raporlamadaki Rolü: BİST Kurumsal Yönetim Endeksine İlişkin Bulgular Özet   PDF
Ali İhsan AKGÜN
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Yönetici Profilinin; Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Etkisi(Teknopark Örneği) Özet   PDF
Hasan UZUN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Yönetim Muhasebesi Kapsamında Performans Değerlemede Finansal Olmayan Verilerin Kullanımı ve Raporlanması Özet   PDF
Mehmet DURGUT
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Yeni Küresel Yönetişimde Esnek Diplomasinin Rolü: G20 Örneği Özet   PDF
Arzu AL, Büşra KILIÇ
 
Cilt 6, Sayı 4 (2018): Ekim 2018 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Bir Model Önerisi: Şehir Enerji Kooperatifleri Özet   PDF
İmam Bakır KANLI, Burak KAPLAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Panel ARDL Analizi Özet   PDF
Şerife ÖZŞAHİN, Mehmet MUCUK, Mustafa GERÇEKER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Yenilik (Innovation) ve İcat (Invention) Kavramları Arasındaki İlişki: Metaforlarla Keşfedici Bir Araştırma Özet   PDF
Sümeyra ALPASLAN DANIŞMAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Yerel Demokrasi Tartışması Olarak: Büyükşehir Belediye Meclislerinde Seçim Sistemi ve Temsilde Adalet Sorunu Özet   PDF
Mehmet Güneş
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışları: 2014 Yerel Seçimleri ve Zonguldak İli Örneği Özet   PDF
Erdoğan TEYYARE, Mehmet AVCI
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Yerellikten İhracata Giden Yolda Başarılı Pazarlama Uygulamaları: İzmir Markalarına Örnekler Özet   PDF
Güneş Açelya SİPAHİ, Meltem ONAY
 
Toplam 302 ögeden 276 - 300 arası << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>