Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018): Nisan 2018 Dağlık Karabağ Çatışmasındaki Yaptırım Mantığı ve Etkileri Üzerine Analitik Bir Değerlendirme Özet   PDF
Ayla AKDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Dünya Petrol Fiyatları ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Özet   PDF
Mehmet MUCUK, Mustafa GERÇEKER, Ayşen EDİRNELİGİL
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Dünyada ve Türkiye’de İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
M.Çağlar ÖZDEMİR
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçi Üretim Özet   PDF
Halil TUNALI, Burak TOPRAK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Demokrasi Karbondioksit Emisyonu İçin Önemli mi? Türkiye İçin Bir Uygulama Özet   PDF
Hakan HOTUNLUOĞLU, Gülizar Seda YILMAZ
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Doğu’da Yönetimin Esasları: Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnamesi Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
Yunus Emre TAŞGİT
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 Effects of Compliance Ratings With Corporate Governance Principles on Financial Performance in Turkey Özet   PDF
Ceyhun KIR, Vildan GÜLPINAR
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi Özet   PDF
Ömer İSKENDEROĞLU, Saffet AKDAĞ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Ocak 2013 Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı Özet   PDF
İsmet Göçer
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği, Eğitim ve Verimlilik İlişkisi: G-20 Ülkeleri Üzerinde Bir Uygulama (1992-2014) Özet   PDF
Ömer YALÇINKAYA, Vedat KAYA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Enflasyon’un Türkiye için Refah Maliyeti Özet   PDF
Oğuz Tümtürk
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 Escaping From the Burdens of Growth: The Information and Communication Technologies Versus Bureaucracy Özet   PDF
Başak Gül AKTAKAS, Cemil Serhat AKIN, Cengiz AYTUN
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Facebook ve Twitter Kullanıcılarının Siyasal Katılım Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Kürşad ÖZKAYNAR, Remzi ALTUNIŞIK, Tarık YOLCU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Fırıncı Esnafının Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Sakarya İli Örneği Özet   PDF
Kadriye ŞAHPAz, Ömer AKGÜL, Fatih YARDIMCIOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018): Nisan 2018 Filistin Sorununun Temel Nedenleri Özet   PDF
Hasan GÜL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Finansal Gelişme, Finansal Yapı ve Gelir Eşitsizliği Özet   PDF
Nurullah ALTINTAŞ, Mustafa ÇALIŞIR
 
Ocak 2015 Finansal Krizler ve Anlamlandırma Teorisi: 2008 Krizine Retrospektif Bir Yaklaşım Özet   PDF
Türker TUĞSAL
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 Firma, Yönetim ve Paydaşlar Kuramı: İslami Bir Bakış Açısı Özet   PDF
Toseef AZİD, Mehmet ASUTAY, Umar BURKI, Çeviren: Cengizhan YILDIRIM, Çeviren: Tuba HOROZ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Fiyat Davranışı, Sermayenin Modeli ve İslam Ekonomisi Özet   PDF
Toseef AZİD, Mehmet ASUTAY, Muhammed Junaid KHAWAJA, Çeviren: Cengizhan YILDIRIM
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 G7 Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi Özet   PDF
Suzan ERGÜN, Melike ATAY POLAT
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE G-7 ve G-20 Ülkelerinde İyi Yönetişim Nasıl Olmalı?: Teorik Bir Değerlendirme Özet   PDF
Mine IŞIK, Özlem Öztürk ÇETENAK
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013): Temmuz 2013 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi Güvenlik Önlemleri ve Mükelleflerin Ba-Bs Bildirimlerine Bakışı Araştırması Özet   PDF
Cahit ŞANVER, S.Ateş OKTAR
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Girişimciliğin Desteklenmesinde Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamalarına Yönelik Tanımlayıcı Bir Değerlendirme Özet   PDF
Mehmet YILMAZ, Ertuğrul Sinan KIZMAZ, İsmail GÖKTÜRK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Hüseyin AĞIR, Mehmet Akif KARA
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Global and Regional Air Traffic, Fleet and MRO Outlook in Air Transportation Özet   PDF
Özgür YUMAKOĞULLARI, Resul AYDEMİR, Bulent GULOGLU
 
Toplam 290 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>