Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Özet   PDF
Mehmet Vahit EREN, İbrahim ÇÜTCÜ
 
Ocak 2015 Kemalizm ve İktisadi Sonuçları Özet   PDF
Cengizhan YILDIRIM
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Kendinden Uyarımlı Eşik Otoregresif Modellerin Belirlenmesi İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı Özet   PDF
Serkan TAŞTAN, Nilgün ÇİL
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Kişilik, Karar Verme Tarzları ve İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki Özet   PDF
İlter HELVACI, Mithat TURHAN, Onur KÖPRÜLÜ
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Kitap Tanıtımı: Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor)-Henry Rosovsky Özet   PDF
İsa Sağbaş
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Kitap Tanıtımı: Dan Ariely, Akıldışı Ama Öngörülebilir Özet   PDF
Furkan BEŞEL
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Konut Konulu Makalelerin Sosyo-Politik Nitel Analizi (2005-2015) Dönüşümü Özet   PDF
Yılmaz ÖZKAN, Abdulkadir ALTINSOY, Ufuk BİNGÖL
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği Özet   PDF
Tahsin YAMAK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinde Yapay Sinir Ağlarının Değerlendirilmesi Yaklaşımı Özet   PDF
Osman YAKIT, Yılmaz ÖZKAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Özet   PDF
Serkan BAYRAKTAROĞLU, Sevdiye ERSOY YILMAZ, Murat CAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Makroekonomik İstikrarın ve İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi (1994-2015) Özet   PDF
Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Makyavelist İKY: Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak Özet   PDF
Cemal İYEM
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Managerial Roles for Health Services: Quinn’s Competing Values Framework (CVF) Model Özet   PDF
Gamze Bayın DONAR, İlkay Sevinç TURAÇ
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı: Denizli İli Kablo İmalat Endüstrisi Örneği Özet   PDF
Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı: Denizli İli Kablo İmalat Endüstrisi Örneği Özet   PDF
Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Mükelleflerin Muhasebecilere Yönelik Algılanan Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Örneği Özet   PDF
Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Meslek Edindirme Kurslarının Etkinliği: SAMEK Örneği Özet   PDF
Damla Bağlan, Fatih Yardımcıoğlu
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi Özet   PDF
Özlem ÇAKIR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Millî Deri Boya Sanayisinin Kurucusu Nuri Leflef Üzerine Nebi Güdük ile Söyleşi: Kısa İktisat, Siyaset ve Eğitim Tarihi Özet   PDF
Kenan GÖÇER
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Mobilya Sektöründeki Personellerin Mühendisten Beklentileri (Örnek Bir Uygulama) Özet   PDF
Mehmet ÇOLAK, Tahsin ÇETİN, Abdi ATILGAN, Utku Sabit YAZGAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden UFRS’nin Avantajlarının Seçilmiş Çalışmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Özet   PDF
Emine GÜLER
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Nüfus Hakkında Bazı Yanılgılar Özet   PDF
Osman DEMİR
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013): Temmuz 2013 Neo-Liberal Köle Pazarları Özet   PDF
Ahmet ATILGAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 NPA of Banks in India Özet   PDF
Sanskriti SINGH
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Obama Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri: Model Ortaklıktan Eksen Kaymasına İniş Çıkışlar ve Ayrışan Çıkarlar Özet   PDF
Ömer KURTBAĞ
 
Toplam 290 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>